باران گیرپنجره یاسایبان پنجره به دوشکل پیش ساخته وآنهائی که درمحل ساخته می شوند.بارن گیرهای پیش ساخته از سه قسمت پایه پلیمری یاآلومینیومی ،زهوار آلومینیوم وورق پلی کربنات فلت یادوجداره یاورق اکرولیک تشکیل شده است.باران گیرهای عرضه شده توسط شرکت ما بسیارزیبا،کاربردی،بسیارسبک نسبت به محصولات مشابه قبلی،سبکی،بادوام ،دارای قابلیت نصب آسان وسریع،تنوع رنگ زیادوقابلیت عبوردهی نورخورشیدبه میزان دلخواه (به واسطه تنوع رنگ بالای ورقهای پلی کربنات)می باشد. تمامی این خصوصیات باعث شده تااین باران گیرها نسبت به محصولات مشابه قبلی به دلیل دوام وسایر خصوصیات ذکرشده به صرفه تربوده وباعث استقبال گسترده ازاین محصول شده است.بارانگیرهای پیش ساخته باعرض های مختلف تولیدوعرضه می شوندوقابلیت نصب بالای درب وپنجره، کنتور برق وگاز،آبگرمکنها وپکیجهائی که درفضای بیرون ساختمان نصب می شوندوسایرتاسیساتی که درمعرض بارش برف وباران و تابش شدیدنورخورشیدهستندراداشته تاضمن محافظت ازآنهادربرابرمواردذکرشده ،زیبائی خاصی به ساختمان می دهد.

برای دیدن نمونه کارهای ما کلیک کنید