جهت پل عابر پياده مشتري مي تواند بسته به نياز خود از طرح هاي شركت،نوع مورد نياز خود راانتخاب نمايد،كه بعد از انتخاب نوع آن ، محاسبات فني و ترسيم نقشه هاي فني با توجه به محل نصب (بعد از بازديد از محل واستخراج ابعاد مورد نياز)آن انجام شده و تغييرات لازم در اجزا و المان هاي آن صورت ميگيرد،كه به صورت پيش ساخته در قطعه ها ي قابل حمل ساخته شده و پس از حمل به محل پروژه نصب مي گردد.پوشش آن ازورق پلي كربنات است و در محل پروژه نصب مي گردد . اگر پل عابري داريد كه از قبل نصب شده ولي بدون پوشش مانده است،اين گروه پوشش آن را انجام ميدهد. امكان نصب پله برقي و آسانسورو همينطور پوشش آنها نيز وجود دارد.

برای دیدن نمونه کارهای ما کلیک کنید